czwartek, 17 października 2013

Socjalista

 "I am a Tory of the sternest sort, a socialist, a communist"
                                                                John Ruskin


Mój socjalizm: francuscy legitymiści, Tory Socialism, Georges Sorel, Pierre-Joseph Proudhon, Józef Piłsudski, Ernst Jünger, Oswald Spengler, socjalizm piastowski.

Nareszcie po upadku komunizmu można z powrotem stać się prawdziwym socjalistą. "Sens socjalizmu polega na tym, by życiem władało nie przeciwieństwo bogactwa i ubóstwa, lecz ranga, którą nadaje czyn i zdolności. Oto nasza wolność, wolność od ekonomicznej samowoli jednostki". (O.Spengler) 
                Jarosław Zadencki "Lewiatan i jego wrogowie. Szkice postkonserwatywne"